Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre webovú stránku TheFullSpoon.com

Dátum účinnosti: 22.12.2023

1. Zodpovedný prevádzkovateľ údajov:

Prevádzkovateľom osobných údajov na webovej stránke TheFullSpoon.com je vlastníčka Ing. Terézia Niková, bydliskom na adrese Palárikova 4082/12, 955 01 Topoľčany, Slovensko.

2. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje zbierané na webovej stránke sú spracovávané za účelom poskytovania obsahu, produktov a služieb, vrátane zverejňovania článkov a receptov o jedlách a predaja digitálnych súborov (PDF ebooky a šablóny na stiahnutie) na tému úsporného stravovania.

3. Zbieranie osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť zbierané prostredníctvom webovej stránky, vrátane registrácie na odber newslettera, pri vytváraní účtu, alebo pri dokončení nákupu digitálnych produktov.

4. Kategórie spracúvaných údajov:

Zbierané údaje môžu obsahovať meno, e-mailovú adresu a informácie súvisiace s transakciami (napr. informácie o nákupe digitálnych produktov).

5. Právny základ pre spracúvanie:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zmluvných povinností voči používateľom, alebo na základe ich súhlasu, ako aj na účely legitímneho záujmu The Full Spoon – Plná lyžica.

6. Uchovávanie údajov:

Osobné údaje budú uchovávané len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, pre ktorý boli získané, alebo podľa platných právnych predpisov.

7. Práva dotknutých osôb:

Dotknuté osoby majú právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania a prenositeľnosť údajov.

8. Bezpečnosť údajov:

The Full Spoon – Plná lyžica vynakladá primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zneužitím alebo ich strátou.

9. Kontakt na ochranu osobných údajov:

V prípade otázok alebo žiadostí o uplatnenie práv v oblasti ochrany osobných údajov kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy info@thefullspoon.com.

10. Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov:

Tieto zásady môžu byť aktualizované a upravené v prípade zmien v právnych predpisoch alebo politikách spoločnosti. Zmeny budú zverejnené na webovej stránke.