Smluvní podmínky

Smluvní podmínky pro webovou stránku TheFullSpoon.com

Datum účinnosti: 22.12.2023

1. Úvodní ustanovení

1.1 The Full Spoon – Plná lžíce, s vlastníčkou Ing. Terezií Nikovou, se sídlem na adrese Palárikova 4082/12, 955 01 Topoľčany, Slovensko (dále jen „Provozovatel“) provozuje webovou stránku thefullspoon.com (dále jen „Stránka“).

1.2 Předmětem těchto smluvních podmínek je regulace vztahů mezi Provozovatelem a uživateli Stránky, kteří zakoupí digitální soubory ke stažení.

2. Objednávka a Kupní cena

2.1 Uživatel může objednat digitální soubory ke stažení prostřednictvím Stránky.

2.2 Kupní cena za digitální soubory je stanovena na Stránce. Uživatel je povinen uhradit tuto částku před stažením zakoupených souborů.

3. Dodání digitálních souborů

3.1 Po úspěšné platbě bude Uživateli umožněno stáhnout zakoupené digitální soubory.

3.2 Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo odmítnout dodání v případě porušení těchto podmínek nebo podezření z podvodu.

4. Autorská práva a Používání

4.1 Digitální soubory jsou chráněny autorskými právy. Uživatel získává licenci k používání souborů výlučně pro osobní účely a nesmí je šířit nebo jinak komerčně využívat bez souhlasu Provozovatele.

5. Odpovědnost a Reklamace

5.1 Provozovatel neručí za škody vzniklé v důsledku používání digitálních souborů nebo Stránky.

5.2 V případě zjištění chyby v zakoupených souborech může Uživatel uplatnit reklamaci. Reklamace musí být podána do 15 dnů od zakoupení.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a svou Zásadou ochrany osobních údajů.

7. Ostatní ustanovení

7.1 Tyto smluvní podmínky mohou být změněny Provozovatelem. Aktualizované podmínky budou zveřejněny na Stránce.

7.2 V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností kontaktujte Provozovatele na info@thefullspoon.com.