Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro webovou stránku TheFullSpoon.com

Datum účinnosti: 22.12.2023

1. Odpovědný správce údajů:

Provozovatelem osobních údajů na webové stránce TheFullSpoon.com je vlastníčka Ing. Terezie Niková, bydlištěm na adrese Palárikova 4082/12, 955 01 Topoľčany, Slovensko.

2. Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje sbírané na webové stránce jsou zpracovávány za účelem poskytování obsahu, produktů a služeb, včetně zveřejňování článků a receptů o jídlech a prodeje digitálních souborů (PDF ebooky a šablony ke stažení) na téma úsporného stravování.

3. Sbírání osobních údajů:

Osobní údaje mohou být sbírány prostřednictvím webové stránky, včetně registrace k odběru newsletteru, při vytváření účtu, nebo při dokončení nákupu digitálních produktů.

4. Kategorie zpracovávaných údajů:

Sbírané údaje mohou obsahovat jméno, e-mailovou adresu a informace související s transakcemi (např. informace o nákupu digitálních produktů).

5. Právní základ pro zpracování:

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smluvních povinností vůči uživatelům, nebo na základě jejich souhlasu, jakož i pro účely legitimního zájmu The Full Spoon – Plná lžíce.

6. Uchovávání údajů:

Osobní údaje budou uchovávány jen po dobu nezbytnou ke splnění účelu, pro který byly získány, nebo podle platných právních předpisů.

7. Práva dotčených osob:

Dotčené osoby mají právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů.

8. Bezpečnost údajů:

The Full Spoon – Plná lžíce vynakládá přiměřená bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zneužitím nebo jejich ztrátou.

9. Kontakt na ochranu osobních údajů:

V případě otázek nebo žádostí o uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy info@thefullspoon.com.

10. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů:

Tyto zásady mohou být aktualizovány a upraveny v případě změn v právních předpisech nebo politikách společnosti. Změny budou zveřejněny na webové stránce.